RajupusuWiki-palvelun julkaisu- ja esittelytilaisuus

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Linnavuori kirkkoveneet linnavirralla.jpg
     
Sulkavan kirkonkyla ilmakuva kaakko.jpgRajupusuWiki

RajupusuWiki on Rajupusu Leader -alueen luonto- ja kulttuuriympäristön tietopankki, johon kuka tahansa voi tallentaa luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristön kohteista, reiteistä ja ilmiöistä tietoja. Palvelu tarjoaa uudenlaisen mahdollisuuden matkailijalle, retkeilijälle ja koululaiselle tutustua lähiympäristöön. Kohde merkitään karttaan eli sille merkitään paikkatietopiste, tällöin kohteen löytyminen helpottuu. Tieto voi olla tekstiä, kuvia, videoita ja äänitiedostoja sekä niiden yhdistelmiä.


Hankkeen tavoite

Tavoitteena on rakentaa paikkatietoon ja sosiaaliseen mediaan tukeutuva teknologiaympäristö ja –palvelu, joka mahdollistaa yhteisöllisen luonto- ja kulttuuriympäristöjen kohteiden etsimisen, tutkimisen, tallentamisen sekä jalostamisen. Paikkatiedon tuottamiseen ja hyödyntämisen lähtökohtana toimii yhteisöllinen, laajasti sosiaalista mediaa hyödyntävä toimintamalli, joka tukee tiedon luomista ja suunnittelemalla tapahtuvaa oppimista.

Rajupusu Leaderin kehittämishanke Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö

 • Sulkavan kunta, hallinoi hanketta
 • Mukana: Itä-Suomen yliopisto, Mapline oy, Lumo oy, Otavan opisto, Sulkavan suursoudut jne.
 • Rahoitus: Rajupusu Leader, Euroopan Maaseudun kehittämisen maatalousrahasto, yksityisrahoitus eri tahoilta
 • Hanke käynnistyi 1.9.2008, hyväksyttiin Te-keskuksessa 8.12.2009
 • Hanke jatkuu 31.8.2012 saakkaRajupusuWiki-ympäristö

RajupusuWiki

24.11.2011 Kasvatustieteenpäivät


Wikiympäristö

Wikissä on käytetty MediaWikin pohjaa, joka on tuttu maailmanlaajuisesta Wikipediasta. Wikiin pääsee  luomaan uusia sivuja ja täydentämään toisten tekemiä sivuja. Uusien sivujen luonti ja vanhojen muokkaus vaatii palveluun kirjautumisen. Vain muutamia sivuja on suojattu ylläpitäjien muokattavaksi. Sivulle voi kirjoittaa teksiä, laittaa valokuvia sekä upottaa videoita ja äänitiedostoja. Wikisivut luokitellaan ja voidaan linkittää toisiin Wikisivuihin, tällöin ne ovat helposti löydettävissä. Wikisivun sisällöt voivat olla tiukkoja tietopaketteja mutta myös hyvin luovia tuotoksia sekä kaikkea näiden väliltä. Wikisivut saavat olla tekijöidensä näköisiä, niistä ei ole tarkoitus hioa tietosanakirjamaiseksi sisällöiksi. Maailmanlaajuisesta Wikipediasta RajupusuWiki eroaa juuri tätä kautta.


Wikistä voi hakea sivuja hakutoiminnon kautta tai sivujen luokittelun kautta. Jokaiseen Wikisivuun kirjautunut käyttäjä voi luoda paikkatiedon eli pisteen kartalle. Paikkatieto näkyy pienenä karttakuvana jokaisella wikisivulla. Karttaa napsauttamalla pääsee paikkatietoympäristöön, jossa kyseisen kohteen voi nähdä laajemmalla kartalla ja edetä ympäristön kautta myös muihin kohteisiin.

Paikkatietoympäristö

Kartta-alue kattaa suorakaiteen muotoisesti Rantasalmen, Joroisten, Juvan ja Sulkavan alueet, reuna-alueilta näkyvät myös Varkauden ja Savonlinnan kaupungit. Kartta-alue
Alanne ja Vilkaharju ilmakuva ita.jpg
yltää lähes Pieksämäen ja Imatran väliselle alueelle. Kartta-aluetta voi zoomata hyvin tarkasta maastokartasta tiekarttoihin. Tietokoneessa tulee olla Java-ohjelma ladattuna.


Paikkatietoympäristössä lähtökohta on  tyhjä kartta, johon tulee hakea kohteita joko hakusanan tai kohteille luotujen luokitusten kautta.  Luokitus tehdään kohteille wikisivulla. Myös kaikki kohteet on mahdollisuus hakea kartalle. Kun hiiri viedään kohteen päälle, näkyy kohteen nimi. Kohdetta napsauttamalla näkyy kohteen lyhyet metatiedot. Kohteen metatietojen lopussa on linkit kohteen wikisivulle ja mahdollisiin ääni- ja videotiedostoihin. Kohde voidaan linkittää myös suoraan muuhun osoitteeseen, kuten esimerkiksi yrityksen omille verkkosivuille. 

Mobiiliympäristö

Paikkatieto-ohjelma, jonka avulla saa matkapuhelimeen kartan ja siihen lisätyt kohteet, on ladattavissa nokialaiseen matkapuhelimeen RajupusuWikin etusivulta. Ladattavissa on eri ohjelma perinteiseen matkapuhelimeen sekä kosketusnäyttöpuhelimeen. Puhelimessa tulee olla Internet-yhteys (mieluiten datapaketilla) ja GPS-ominaisuus. Nämä ominaisuudet ovat yleisiä ns. älypuhelimissa.


Matkapuhelimen välityksellä voi paikantaa itsensä kartalle ja hakea kohteita. Kohteen tietoihin pääsee napsauttamalla kohdetta, jolloin ensin tulee näkyviin kohteen nimi ja toisella napsautuksella tulee esille kohteen lyhyet tiedot eli metatiedot. Tämän jälkeen voi päättää haluaako puhelimella edetä kohteesta tehtyyn wikisivustoon tai siitä mahdollisesti tehtyyn video- tai äänitiedostoon. Karttaa voi zoomata maastokarttatasolta tiekarttatasolle.

Paikannus auttaa maastossa ja vesistöillä liikkuessa, sen avulla voi suunnistaa,.

Puhelimen paikkatieto-ohjelmisto ei näkymältään paljon eroa selaimen paikkatieto-ohjelmasta, poikkeuksena puhelimeen latautuu KOKO SUOMEN KARTAT, jolloin sitä voi käyttää myös Rajupusu -alueen ulkopuolella ja PAIKANTAA itsensä kartalle. (Sisätiloissa paikannus harvoin toimii).


Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö -hanke 

Hankkeen tavoitteet (otsikon linkistä löytyy tarkempi hankekuvaus):

 1. Teknologiapalvelun rakentaminen luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristöjen kohteiden informaation ja paikkatiedon keräämiseen ja esittämiseen 
 2. Yhteisöllisen toimintamallin luominen ja teknologian hankkiminen
 3. Toimintamalli koululuokille ja muille yhteisöille
 4. Etsiä ääni- ja videotiedostojen tuottamiseen välineitä ja ohjelmistoja 
 5. Luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristöjen kohteiden tieto näkyväksi ja hyödynnettäväksi

Matkailijan ja retkeiljän palvelu

Matkailussa ja retkeilyssä virtuaalielämykset wikitekstinä ja digitarinoina kohteesta  toimivat seuraavasti:

 • ennen matkaa matkareitin suunnitteluvaiheessa
 • kohteen äärellä mobiilipuhelimen välityksellä
 • matkan jälkeen omat kokemukset ja tiedot mahdollisuus liittää palveluun toisten hyödynnettäväksi


Alueen yritykset saavat näkyvyyttä palvelussa palveluun ostamalla yrityksen paikkatietopisteen ja samalla yritykset osallistuvat hankkeen yksityisrahoitukseen. Lataayritysyhteistyöstä esite tästä Tiedosto:Yritysyhteistyöesite.pdf ..

Koulujen ja koululaisten palvelu

Tuotetut paikkatietokohteet voivat olla kouluoppimisen lähtökohta - eli toimivat oppimisaihioina.

Kohteiden ja ilmiöiden digitarinan tekeminen ja niiden kautta opiskelu autenttista ja mielekästä ja laajentavat opiskelua koulun seinien ulkopuolelle. Oppimisprojektit voivat olla laajuudeltaan hyvin erilaisia. Koulujen laajoihin oppimisprojekteihin on kehitetty toimintamalli, jonka kautta päästään oppijayhteisön oman tiedon tuottamiseen heidän omista lähtökohdistaan. Katso esimerkkejä tuotetuista sisällöistä. Koululaisten tekemät sisällöt toimivat myös matkailijan ja retkeijän hyvinä tietolähteinä.


Koulaistoiminnan kautta on tavoitteena, että
 ”hiljainen tieto” tulee näkyväksi ja talteen, sukupolvien välinen yhteistyö
 aiemmin tuotettua tietoa hyödyntäää ja koota yhteen
 lapset ja nuoret ovat myös tekniikan taitajia ja paikkatiedon kokoajia
 asiantuntijoiden avulla tuotetaan uutta tietoa paikkatietokohteista


Mikä on sopivaa paikkatietoa? 

Sopiva kohde

Jokamiehenoikeudella lähestyttävä luonto-, kulttuuri- tai perinneympäristön kohde. Kohteen lähestymistä kannattaa opastaa sanallisesti, mikäli kohde on maastollisesti haastavassa kohdassa. Yksityisomaisuudessa olevat rakennukset voidaan liittää ympäristöön vain omistajan suostumuksella. 


Sopiva sisältö esimerkiksi

Aluksi riittää kohteen nimi ja paikka

Otsikko, kohteen luokittelu ja paikkatietomerkintä riittää aluksi. Sen jälkeen voidaan kohteen tietoja täydentää.

Huosion korpi

Digitarina

Sisältö voi olla video-, ääni-, kuva- ja tekstitiedosto ja niiden yhdistelmiä. 

Digitarina kohteesta voi olla tekijänsä näköinen: esim. elämyksellinen, draamaa tai tiukkaa tietoa sisältävä
Esimerkkinä Lohikosken myllyn tekniikka


Reitit

Sulkavan Suursoutureitti

Luontopolut, retkeilyreitit, vesistöreitit

Luontokohde

Korsisuon ukko

Hepoluhta

Vilkaharjun luontopolun siirtolohkare

Sotahistoriallinen kohde

Korvastonmäen rajapyykki

Vilkaharjun luontopolun panssariesteet


Kultturinen kohde

Markan muistomerkki

Porilaisten hauta Halttula


Seurojen, yhteisöjen, yritysten ja seurojentalojen historiat

Kaipolan Kiista

Kaipolan paviljonki


Koulujen tuottamat sisällöt

Tekijänoikeudet

Kuvat - tekijänoikeus aina kuvan ottajalla. Yli 50 vuotta vanhoilla kuvilla ei enää tekijänoikeutta.

Tekstit - muista lähteet

Äänet - teostovapaata musiikkia on löydettävissä, muista merkitä lähteet


Yksityisyyden suoja

Alaikäisten osalta vanhempien lupa (koululaiset) kuvissa ja videoissa esiintymiseen.

Mieluiten lupa myös aikuislta, erityisesti jos kuvassa tai videossa on tunnistettavia henkilöitä esillä.

Ei sopivista sisällöistä ilmoitus

Ylläpitäjälle (alla yhteistiedot) anu.liljestrom (a) sulkava.fi

Häiriköivän käyttäjän käyttäjätunnus voidaan estää sekä ip-osoite sulkea pääkäyttäjien toimesta. Sivujen aiemmat versiot ovat palautettavissa.


Hankkeen vaiheet:

2008 Suunnittelu ja hankkeen käynnistäminen (hanke alkoi virallisesti 1.9.2008)
2009 Toimintamalli ja teknologian määrittely (hankkeen hyväksyminen TE-keskuksessa 8.12.2010)
2010 Teknologian rakentaminen ja testaaminen Sulkavalla, paikkatietosisältöjen tuottaminen, useat kouluprojektit
2011 -2012Palvelun virallinen julkaisu, uusien kohteiden lisääminen ympäristöön. Reittien lisääminen palveluun.Palvelun laajentaminen Rantasalmelle, Juvalle ja Joroisiin, hankeraportointi.

Virallinen hankeaika 1.9.2008-31.8.2011 ja hankkeelle haetaan vuosi lisäaikaa toteuttaa se loppuun (ohjausryhmän päätös 14.3.2011),. Hanke päättyy siis 31.8.2012. Hankkeessa kehitetty teknologia on toiminnassa hankkeen jälkeen vähintään 5 vuotta.

Hankkeessa mukana:

Hankkeen hakija ja hallinnoija, päävastuullinen toteuttaja:
Sulkavan kunta

Alanne ja Vilkaharju ilmakuva ita.jpg

Yhteisön toimintamalli ja palvelun määrittely:
Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan OKL


Palvelun esittelyn ja kohteiden opastaulujen sisällön toteutus, paikkatietokohteiden kokoaminen:
Lumo Oy, Sulkava (lukiolaisten yritys)


Kilpailutuksen perusteella valittu teknologiaratkaisun toteuttaja:
Mapline Oy, Sulkava


Wikisivuston tekninen toteuttaja:

Otava Opisto


Paikkatiedon tuottajia:
Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksen opiskelijaryhmiä (70 opiskelijaa, joulukuu 2008)
Useat koululuokat esikoulusta lukioon Sulkavalla (2009-2011)
Rantasalmen, Juvan ja Joroisten koulut, muut yhteisöt – kuntien oma organisaatio (2011-)

Yksityiset ja yhteisöt

Eri yhteisöille ja yksityisille henkilöille tarjotaan mahdollisuutta tulla paikkatiedon tuottajiksi. 

Hankkeessa järjestetään opastustilaisuuksia wikipediaan kirjoittamiseen ja tiedon tuottamiseen – hyvänä mallina Häme-Wiki.


Jo olemassa olevien kohteiden sisältöjen liittäminen ympäristöön (YouTube, kylien opastaulut, koulujen aiemmat työt, kotiseutuarkisto, paikallisesti tuotettuja vanhempia videoita, kaitafilmejä jne.)

Hankkeen rahoitus:


Kokonaiskustannusarvio: 129 720 €
Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma (Rajupusu Leader) 85% : 110 262 €
Yksityinen rahoitusosuus 15 %: 19458 €
Hankkeen yksityisrahoittajat:

Elma, Eino ja Veikko Jumppasen säätiö
Savonlinnan seudun maataloussäätiö
Sulkava-seura (Etelä-Savon Kulttuurirahaston apuraha)

Hankkeen yksityisrahoittajat tulevat saamaan näkyvyyttä hankkeen mobiili- ja verkkopalvelussa sekä hanke-esittelyissä


Hankkeen yhteystiedot:

Mobiilipaikkatietowiki ja lähiympäristö –hanke
PL 25, 58700 Sulkava
Projektipäällikkö: Anu Liljeström, anu.liljestrom (a) sulkava.fi p. +358 444175210