Oppilaskyselyn tulokset Muikulta

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Anu Liljeström keräsi oppilailta retken jälkeen kyselylomakkeella tietoa oppilaiden näkemyksistä ja kokemuksista Muikun retkestä ja tutkimuksista.

Kyselyssä kysyttiin, mitä teit laivalla, ja miten ryhmä toimi. Lisäksi pyydettiin arvioimaan retken onnistumista.

Kyselyyn vastasi 28 oppilasta.

Mitä laivalla tehtiin?

Kysymykseen, mitä teit laivalla oppilaat, olivat kirjanneet useita vastauksia.

Laivan ohjauksesta ja navigoinnista mainitsi 8 oppilasta.

Laivaan tutustumisesta mainitsi 18 oppilasta.

Mittausten teosta mainitsi 15 oppilasta.

Näytteiden tutkimisesta mainitsi 19 oppilasta

Kavereitten kanssa seurustelusta mainitsi 6 oppilasta.

Kannella kävelystä ja maisemien katselusta mainitsi 9 oppilasta.

Valokuvauksesta mainitsi 10 oppilasta.

Lintujen havainnoinnista ja kiikaroinnista mainitsi 10 oppilasta.

Tehtävien teosta mainitsi 1 oppilas.

Miehistön kanssa keskustelemisesta mainitsi 2 oppilasta.


Miten ryhmä toimi?

Kolme oppilasta kuvasi ryhmän toimimista haasteellisena. He kuvailivat, että oli hankaluuksia miettiä, miten toimia ryhmän kanssa.

Yhdeksän oppilasta kuvasi ryhmän työskentelyä eriytyneenä. Kuusi näistä vastauksista kuvasi roolien eriytymistä ryhmätyöskentelyn eriytymisenä. Kolme vastausta kuvasi ryhmän työskentelyä jopa erillisenä toimintana. Ryhmätyöskentelyä oli jaettu eri tehtävätoimintoihin.

Seitsemän oppilasta kirjasi ryhmän toimineen hyvin,

Oppilaat kuvailivat myös ryhmän eri työnjakoja, ja mitä ryhmä oli konkreettisesti tehnyt.

Oppilaat kirjoittivat navigoinnin havainnoinnista, näytteiden otosta, valokuvauksesta ja asiantuntijoiden haastattelusta.

Miten retki onnistui?

Oppilaita pyydettiin arvioimaan retken onnistumista noin yleensä sekä tutkimuksen teon kautta.

Mukavaksi ja kivaksi kokemukseksi retkeä kuvasi kolmetoista oppilasta.

Kylmästä säästä mainitsi kuusi oppilasta.

Tehtävien teko onnistuneena ja mukavana piti kolmetoista oppilasta.

Tehtävien tekoa haasteellisena piti neljä oppilasta.

Mielenkiintoisena tutkimuksen tekoa kuvasi yksi oppilas


Ennakkokysely kokemuksista Saimaalla liikkumisesta ja kiinnostuksista liittyen Saimaaseen

Oppilaille tehtiin myös kysely, miten usein liikut Saimaalla, ja mitä haluaisit tutkia Saimaasta, sekä mikä kiinnostaa Saimaalla?

Kyselyyn vastasi 34 oppilasta


Kysymykseen, miten usein liikut Saimaalla?


Kolme oppilasta vastasi harvoin.

12 oppilasta vastasi silloin tällöin.

18 oppilasta vastasi usein.

Yksi oppilas jätti vastaamatta.


Toinen kysymys oli, mitä haluaisit tutkia Saimaalla, ja mikä kiinnostaa Saimaalla?


Sukeltamisesta oli kiinnostunut neljä oppilasta.

Kaloista oli kiinnostunut kaksitoista oppilasta.

Saimaan eläimistä ja eliöistä oli kiinnostunut viisitoista oppilasta.

Saimaan kasveista oli kiinnostunut viisi oppilasta.

Saimaan pohjasta oli kiinnostunut kymmenen oppilasta.

Kalastuksesta oli kiinnostunut kolme oppilasta.

Saimaan norpasta oli kiinnostunut kolme oppilasta.