Opettajien vesopäivä 20.11.2010

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Pajan kuvaus

Yhteystiedot:

Anu Liljeström   anu.liljestrom (a) sulkava.fi

Henriikka Vartiainen   henriikka.vartiainen (a) uef.fi

Jorma Enkenberg  jorma.enkenberg (a)  uef.fi

Sisältö:

Pajassa esitellään kehitetty toimintamalli luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristön kohteiden kautta lähtevästä oppimisesta. Lähtökohta on koulun ulkopuolisesta kohteesta ja ilmiöstä nouseva avoin oppimistehtävä, jossa ilmiötä ja kohdetta tarkastellaan syvällisesti valitusta tieteenalan näkökulmasta. Työskentelystä muodostuu oppiainerajat rikkova yhteisöllinen oppimisprojekti, joka parhaimmillaan kartuttaa laajemmankin yhteisön kulttuurista pääomaa ja tuotetut kokonaisuudet ovat tulevien oppijayhteisöjen oppimisen lähtökohtana. Esimerkkeinä pajassa esitellään eri-ikäisten (esikoulusta aikuisiin) kanssa toteutettuja ja syntyneitä oppimisprojekteja ja niiden lopputuloksia sekä esitellään kehitystyössä syntyneitä oppimisympäristön rakenteita. Pajassa ideoidaan ja työstetään myös omien oppimisprojektien lähtökohtia.

Kohderyhmä:

Ilmiökeskeisestä ja eheytyvästä opetuksesta kiinnostuneet opettajat.


Päivän ohjelma

1. Kuinka syvällä kalat uivat talvella?

Muita esimerkkejä eri projekteissa työstetyistä videoista YouTube Vilkaharju - http://www.youtube.com/user/Vilkaharju?feature=mhum

Muita esimerkkejä maailmalta, kannattaa katsoa
http://www.edutopia.org/project-based-learning-overview-video

2. Keskustelua videon pohjalta

Ajatuksia, kysymyksiä, ideoita ja mahdollisuuksia tai kriittisiä näkökulmia...

3. Teoreettista taustaa luonto-, kulttuuri- ja perinneympäristöjen kautta lähtevästä oppimisesta 


Tiedosto:Teoreettinen.pdf


Oppiminen oppimisaihioiden tuella (Lusto-menetelmä):

http://issuu.com/henriikka.vartiainen/docs/lustomenetelma


Oppiminen oppimisaihioita rakentamalla- Teoreettinen johdanto:

http://issuu.com/henriikka.vartiainen/docs/teoreettinen


Oppiminen oppimisaihioita rakentamalla:

http://issuu.com/henriikka.vartiainen/docs/cfupdatedfin4. Esimerkkejä toteutetuista projekteista ja toimintamallin kehityksestä 

Oppiminen oppimisaihioiden tuella

Lustoprojektit
 • alakoulu
 • yläkoulu,
 • ammattiopisto,
 • luokanopettajaopiskelijat


Oppiminen oppimisaihioita rakentamalla

Jääkausiprojekti 
 • alakoulu
Vilkaharjuprojekti
Case Forest- projekti
 • Kansainvälinen asiantuntijaryhmä
Talvikalastus
Mobiilipaikkatietowiki
 • Alakoulu, yläkoulu, lukio jne...

5. Paikkatietoympäristöön, wikiin (ja mobiililaitteisiin) tutustuminen

6. Sovellukset omassa työssä, ilmiöitä ja kohteita etsimässä

- ryhmätyöskentelyä tai yleistä keskustelua, riippuen osallistujien halukkuudesta


 • Ilmiöt ja niihin liittyvät kohteet
 • Ilmiön tarkastelunäkökulmat
 • Koukuttavat kysymykset (Driven questions)
 • Projektin eteneminen
 • Oppimisympäristön suunnittelu ja järjestäminen
 • Mitä vaatimuksia tämän tyyppinen toiminta tuo omaan opetukseen?