Tekijänoikeudet

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

RajupusuWikin tekijänoikeudet

RajupusuWikin artikkelien materiaalit on lisensoitu CC-BY-SA-lisenssillä. Tekstejä saa vapaasti kopioida, muokata, levittää ja julkaista niin verkossa kuin paperillakin sillä ehdolla, että kaikki julkaistut versiot lisensoidaan samalla lisenssillä ja alkuperäinen lähde mainitaan. Kun julkaisee kirjoituksen RajupusuWikissä, hyväksyy automaattisesti CC-BY-SA-lisenssin.

Mikäli kuvissa tai videoissa on määritelty erikseen tekijänoikeudet, niitä tulee noudattaa tekijänoikeuden omistajan merkintöjen mukaisesti. 

Lisätietoja CC-BY-SA-lisenssistä ks. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.fi

Palvelun ohjelmiston, MediaWikin, käyttöehdot selviävät ohjelman kotisivulta.

RajupusuWikissä olevan aineiston käyttäminen muissa julkaisuissa

Häme-Wikissä julkaistuja kirjoituksia, julkaistuja kuvia ja ääni/videotiedostoja saa käyttää painetuissa ja verkkojulkaisuissa sillä ehdolla, että julkaisu on lisensoitu CC-BY-SA-lisenssin mukaisesti ja että julkaisemisen yhteydessä ilmoitetaan alkuperäisen artikkelin lähde. Mikäli artikkelin kirjoittaja on merkinnyt erikseen tiukemmat tekijänoikeudet kuville ja videoille, niitä tulee noudattaa.


Sisällöntuottajan oikeudet ja velvollisuudet

RajupusuWikiin voi tallentaa vain sellaista materiaalia, johon tallentajalla on tekijänoikeus tai joka on hankittu lähteestä, joka sallii sen julkaisun RajupusuWikissä. Jos on käyttänyt ulkopuolista CC-BY-SA-lisenssillä julkaistua materiaalia, on ilmoitettava alkuperäinen lähde ja annettava linkki alkuperäiskopion verkko-osoitteeseen.

Tekijällä on oikeus käyttää RajupusuWikissä julkaistua omaa materiaaliaan vapaasti muualla.

Sisällöntuottajat vastaavat omalta osaltaan siitä, etteivät käytä tekijänoikeuden alaista materiaalia (tekstiä, kuvaa tai ääntä) ilman lupaa. RajupusuWikiin voi vapaasti laittaa aineistoa, jonka tekijänoikeus on rauennut. Tekstin tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän kuolemasta. Valokuvien suojausajoista on eri säädökset (50-vuotta kuvan ottamisesta, teoskynnyksen ylittävät kuvat 70-vuotta).

Lainaukset

Tekijänoikeuslain mukaan tekijänoikeuden alaisesta materiaalista on "lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” Lainattua tekstiä voi käyttää havainnollistamiseen tai siteerattujen ajatusten kommentointiin. Tekstiä lainattaessa tulee aina mainita alkuperäinen tekijä ja lainauksen lähde.

Sitaattioikeuden perusteella ei ole luvallista tehdä teosta, joka koostuu suurelta osin vain sitaateista. Lähdeteosten tekstien kopioiminen vain pienen muutoksin ei tekijänoikeuslain perusteella ole sallittua.

Tekijänoikeusrikkomukset

Tekijänoikeuksia loukkaavan materiaalin luvaton käyttö voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Tekijänoikeuslaki suojelee ajatusten luovaa ilmaisua, ei itse tietoa tai ajatuksia. On laillista esim. muotoilla tietosanakirjan artikkeli uudelleen ja tallettaa muotoiltu teksti RajupusuWikiin.

RajupusuWikin tekstejä ei saa linkittää tekijänoikeuksia loukkaaviin sivuihin. Tekijänoikeutta rikkovaan materiaaliin linkittäminen voi olla tekijänoikeusrikkomus.

Jos tekijänoikeutta rikkovaa materiaalia löytyy RajupusuWikistä, on asiasta ilmoitettava ylläpitäjälle, jotta tekijänoikeutta loukkaava materiaali voidaan poistaa.

Lisätietoja:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404