Tuohiselän vesistön tutkimukset 22.9.2010 Muikku-laivalla

Kohteesta Rajupusuwiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Sulkavan yläkoulun 7. luokka oli vieraana Saimaan tutkimusalus Muikulla 22.9.2010. Matkustimme laivalla Pihlajalahdesta Sulkavan kirkonkylän laivalaituriin. Retkestä enemmän tietoa sivulla Seiskojen tutkimusmatka Muikulla. Teimme tutkimuksia laivan henkilökunnan kanssa Tuohiselällä ja Alanteella. Seuraavassa saat lukea Tuohiselällä tehdyistä tutkimuksista ja niiden tuloksista. Saimme myös navigoida laivaa, siitä voit lukea sivulta Navigointi Muikulla.Vesinäytteiden otto CTD-sondilla Tuohiselältä
1Tuohiselkä.jpg
 


2Tuohiselkä.jpg
Tutkimusalus Muikulla on useita veden ominaisuuksia mittaavia laitteita mm. kuvassa oleva CTD-sondi, jonka avulla tutkimme esim. lämpötilaa eri syvyyksistä. Laite laskettiin melkein 50m syvyyteen vaijerin avulla. Sondi oli yhteydessä tietokoneeseen ja sillä saatiin lämpötila, happipitoisuutta ja johtokykyä mittaavia lukuja pienin välein eri syvyyksiltä. Laitteella pystytään tutkimaan veden puhauteen liittyviä asioita.
Tietokoneelta seurattiin mittausta ja sen tuloksia

Teimme Tuohiselällä mittauksia  - Veden syvyys oli 49m. Mittaukset tehtiin CTD-Sondilla, joka toi tiedot eri syvyyksistä tietokoneelle. Veden happiprofiili oli 11,282 (mikä oli syvyys??).
Tutkimme veden lämpötilaa, syvyyttä jahappiprofiilia, sähköjohtokykyä ja pH:ta. Ymparisto.fi sivustolla on veden laadusta ja sen mittauksista hyvä opas, jossa selvennetään tarkemmin mitä mittaukset tarkoittavat http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=39070&lan=fi.


3Tuohiselkä.JPG  4Tuohiselkä.JPG  

 Tuloksia

Tuohiselkä lämpötilakaavio.jpg


Näytteet otettiin syyskuun 22. päivä 2010. Lämpötila oli pohjan lähellä 7,52 C ja pinnassa 13,63 C. Noin 16-17 metrisssä oli veden lämpötilan harppauskerros, jossa lämpötila laski n.13 C° -asteesta noin 8 C° asteeseen.

Syksyn aikana kun ilmat viilenevät, pintaveden lämpötila laskee vähitellen. Kun pintavesi tulee +4 C°-asteiseksi, vesi on silloin on kaikkein raskainta ja painuu kohti pohjaa. Pohjasta nousee ylös lämpimämpi vesi pintaan, ilma kylmentää uudelleen pintaveden +4 C° asteiseksi ja se alkaa taas painua kohti pohjaa. Tätä kutsutaan veden täyskierroksi ja se tapahtuu syksyisin ja keväisin.  Veden ravinteet ja happi sekoittuvat. Lopulta koko vesi on + 4 C°..

Vieressä oleva käyrä suoristuu neljän asteen kohdalle. Sen jälkeen käyrä kääntyy toisin päin.Pintavesi jatkaa jäähtymistä kohti nollaa ja jäätyy talvella. Heti jään alla pintaveden lämpötila on lähellä nollaa ja syvällä lämpötila on noin +4 C°.
Jos asia kiinnostaa enemmän, kannattaa katsoa Kaipolan koulun oppilaiden tekemä video Kaipolan lahdelta keväällä 2009.

Lisäksi otimme vesinäytteitä pinnasta ja pohjasedimentistä, joista tuloksia toisella sivulla.


Veden pH -mittauksia ja johtokyvyn mittaus

6Tuohiselkä.JPG         7Tuohiselkä.JPG Veden pH-arvo oli metrin syvyydessä 6.99 eli lähes neutraalia.

Veden johtokyky 15,2C asteisessa vedessä oli 4,01 ms/m. http://www.ymparisto.fi/download.asp?contentid=39070&lan=fi. kertoo tarkemmin mitä nämä luvut tarkoittavat.Tuohiselän pintaveden tutkimukset

01Plankton.JPG  02plankton.JPG  04plankton.jpg  05Plankton.JPG

Pintaveden näytteet otettiin vetämällä planktonhaavia hitaasti pintaveden tuntumassa. Sen jälkeen haavi nostettiin ylös vedestä ja sen päässä oleva korkki avattiin. Näytteet tyhjennettiin rasiaan. Vettä kulki haavin läpi paljon, joten näytteet tulivat aika suuresta vesimäärästä.


Näytteitä tutkittiin koulussa sekä tutkimusaluksella. Löysimme erilaisia kasvi- ja eläinplanktoneita, kuten hankajalkaisia, vesikirppuja ja vähän sinilevää.Tässä tutkitaan aluksella Tuohiselältä otettuja näytteitä mikroskoopilla.

06plankton.JPG    07plankton.JPG

Johtopäätöksiä Tuohiselän mittauksista

Vesi oli aika puhdasta, ilmeisesti nämä mittaukset myös sen kertovat. Tutkija Paula Kankaala kertoi meille, että Saimaan vesien tila on viime vuosina parantunut ja on tällä hetkellä aika hyvä. Matalammissa lahdissa (kuten mm. Alanne) voi nähdä rehevöitymisen merkkejä, rannoilla kasvaa järviruokoa ja pohjassa on yleensä enemmän makroäyriäisiä. Meidän näytteistä ei makroäyriäisiä oikeastaan löytynyt ollenkaan, ei myöskään Alanteelta.

Vesi oli normaalin lämpöistä vuodenaikaan nähden, vaikka meille useille oli yllätys, että se oli vielä niin lämmintä. Syksyn täyskierto ei vielä ollut alkanut. Kesä oli tosi lämmin ja myös pohjavesi oli lämmennyt ja oli vielä lähes +8 °C, vaikka mittaus tehtiin lähes 50 m syvyydestä. Kirjoista opittu asia, että pohjassa syvällä olisi kesälläkin + 4°C, ei siis pidä paikkansa ainakaan tässä syvyydessä.